Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

CSKH - 0937924808

CSKH - 0937924808

Nhi 0981829641 (Sale admin 1)

Nhi 0981829641 (Sale admin 1)

Phước 0931919959 (Sales admin 2)

Phước 0931919959 (Sales admin 2)

Minh 0908583178 (Sản xuất)

Minh 0908583178 (Sản xuất)

Man Pham 0903333818 (Sales director)

Man Pham 0903333818 (Sales director)

Fanpage Facebook

THÙNG RÁC

mỗi trang
THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 60L NẮP KÍN - 498

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 60L NẮP KÍN - 498

Kích thước: 470 x 420 x H 651 mm (có bánh xe) 470 x 420 x H 645 mm (không bánh xe) Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 120L NẮP KÍN - 478

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 120L NẮP KÍN - 478

Kích thước: 575 x 480 x H 930 Nguyên liệu: HDPE
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 150L NẮP KÍN - 513

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 150L NẮP KÍN - 513

Kích thước: 630 x 480 x H 950 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240L NẮP KÍN - 482K

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240L NẮP KÍN - 482K

Kích thước: 730 x 580 x H 1080 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240L NẮP HỞ - 482HO

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240L NẮP HỞ - 482HO

Kích thước: 730 x 580 x H 1100 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 90L NẮP KÍN - 503K

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 90L NẮP KÍN - 503K

Kích thước: 550 x 420 x H 890 mm (có bánh xe) 550 x 420 x H 884 mm (không bánh xe) Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC 90L NẮP HỞ - 503HO

THÙNG RÁC 90L NẮP HỞ - 503HO

Kích thước: 550 x 420 x H 900 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC 70L - 569

THÙNG RÁC 70L - 569

Kích thước: 395 x 405 x H 655 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC ĐẠP TRÒN - 602 - 603

THÙNG RÁC ĐẠP TRÒN - 602 - 603

+ 602 (Nhỏ) Kích thước: 295 x 295 x H 285 mm + 603 (Lớn) Kích thước: 345 x 345 x H 340 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC ĐẠP BẦU - 394

THÙNG RÁC ĐẠP BẦU - 394

Kích thước: 460 x 290 x H 475 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC ĐẠP VUÔNG NHẬT - 393 - 239

THÙNG RÁC ĐẠP VUÔNG NHẬT - 393 - 239

+ 393 (Nhỏ) Kích thước: 290 x 190 x H 290 mm + 239 (Lớn) Kích thước: 340 x 230 x H 410 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC ĐẠP VUÔNG - 501-305-306-307

THÙNG RÁC ĐẠP VUÔNG - 501-305-306-307

+ 501 (Tiểu) Kích thước: 165 x 150 x H 215 mm + 305 (Nhỏ) Kích thước: 250 x 230 x H 300 mm + 306 (Trung) Kích thước: 285 x 260 x H 355 mm + 307 (Lớn) Kích thước: 350 x 330 x H 450 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG RÁC NẮP LẬT - 354 - 346 - 356

THÙNG RÁC NẮP LẬT - 354 - 346 - 356

+ 354 (Nhỏ) Kích thước: 240 x 170 x H 370 mm + 346 (Trung) Kích thước: 325 x 225 x H 485 mm + 356 (Đại) Kích thước: 400 x 275 x H 590 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi

Top

   (0)