Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

CSKH - 0937924808

CSKH - 0937924808

Nhi 0981829641 (Sale admin 1)

Nhi 0981829641 (Sale admin 1)

Phước 0931919959 (Sales admin 2)

Phước 0931919959 (Sales admin 2)

Minh 0908583178 (Sản xuất)

Minh 0908583178 (Sản xuất)

Man Pham 0903333818 (Sales director)

Man Pham 0903333818 (Sales director)

Fanpage Facebook

THÙNG ĐÁ

mỗi trang
THÙNG ĐÁ HIBOX 16L CÓ VÒI - 568

THÙNG ĐÁ HIBOX 16L CÓ VÒI - 568

Dài: 285 mm Rộng: 285 mm Cao: 418 mm Nguyên liệu: PP
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ HIBOX 48L - 518

THÙNG ĐÁ HIBOX 48L - 518

Dài: 553 mm Rộng: 360 mm Cao: 470 mm Nguyên liệu: PP
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ HIBOX 35L - 508

THÙNG ĐÁ HIBOX 35L - 508

Dài: 533 mm Rộng: 355 mm Cao: 369 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ HIBOX 25L - 507

THÙNG ĐÁ HIBOX 25L - 507

Dài: 410 mm Rộng: 280 mm Cao: 290 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ HIBOX 14L - 517

THÙNG ĐÁ HIBOX 14L - 517

Dài: 326 mm Rộng: 255 mm Cao: 271 mm Nguyên liệu: PP
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ HIBOX 20L CÓ VÒI - 547

THÙNG ĐÁ HIBOX 20L CÓ VÒI - 547

Dài: 262 mm Rộng: 300 mm Cao: 450 mm Nguyên liệu: PP
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 200L - 512

THÙNG ĐÁ 200L - 512

Dài: 950(+6) mm Rộng: 640 mm Cao: 640 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 150L - 494

THÙNG ĐÁ 150L - 494

Dài: 820(+6) mm Rộng: 570 mm Cao: 580 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 125L - 460

THÙNG ĐÁ 125L - 460

Dài: 750(+6) mm Rộng: 545 mm Cao: 520 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 85L - 423

THÙNG ĐÁ 85L - 423

Dài: 630(+6) mm Rộng: 460 mm Cao: 490 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 70L - 438

THÙNG ĐÁ 70L - 438

Dài: 600(+6) mm Rộng: 420 mm Cao: 440 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 65L - 459

THÙNG ĐÁ 65L - 459

Dài: 670 mm Rộng: 400 mm Cao: 430 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 55L - 337

THÙNG ĐÁ 55L - 337

Dài: 550(+6) mm Rộng: 370 mm Cao: 410 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 50L - 504

THÙNG ĐÁ 50L - 504

Dài: 564(+6) mm Rộng: 380 mm Cao: 430 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 45L - 435

THÙNG ĐÁ 45L - 435

Dài: 500(+6) mm Rộng: 350 mm Cao: 380 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 38L - 439

THÙNG ĐÁ 38L - 439

Dài: 520(+6) mm Rộng: 475 mm Cao: 375 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 35L - 465

THÙNG ĐÁ 35L - 465

Dài: 520(+6) mm Rộng: 340 mm Cao: 390 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 24L - 341

THÙNG ĐÁ 24L - 341

Dài: 410(+3) mm Rộng: 280(3) mm Cao: 360 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 20L - 437

THÙNG ĐÁ 20L - 437

Dài: 380(+3) mm Rộng: 290(+3) mm Cao: 310 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 16L - 493

THÙNG ĐÁ 16L - 493

Dài: 360(+3) mm Rộng: 270(+3) mm Cao: 320 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 12L - 361

THÙNG ĐÁ 12L - 361

Dài: 290(+3) mm Rộng: 210(+3) mm Cao: 240 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 8L - 008

THÙNG ĐÁ 8L - 008

Dái: 280(+3) mm Rộng: 220(+3) mm Cao: 225 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG ĐÁ 6L - 233

THÙNG ĐÁ 6L - 233

Dài: 270(+3) mm Rộng: 200(+3) mm Cao: 210 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi

Top

   (0)