Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

CSKH - 0937924808

CSKH - 0937924808

Nhi 0981829641 (Sale admin 1)

Nhi 0981829641 (Sale admin 1)

Phước 0931919959 (Sales admin 2)

Phước 0931919959 (Sales admin 2)

Minh 0908583178 (Sản xuất)

Minh 0908583178 (Sản xuất)

Man Pham 0903333818 (Sales director)

Man Pham 0903333818 (Sales director)

Fanpage Facebook

SÓNG GIA DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

mỗi trang
SÓNG 8 BÁNH XE CÔNG NGHIỆP 545

SÓNG 8 BÁNH XE CÔNG NGHIỆP 545

Kích thước: 850 x 630 x (H)525 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ 2T1 CÔNG NGHIỆP 490

SÓNG NHỰA HỞ 2T1 CÔNG NGHIỆP 490

Kích thước: 530 x 370 x (H)210 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA BÍT 3T9 CÔNG NGHIỆP 457

SÓNG NHỰA BÍT 3T9 CÔNG NGHIỆP 457

Kích thước: 610 x 410 x (H)390 Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA 5 BÁNH XE CÔNG NGHIE5P 456

SÓNG NHỰA 5 BÁNH XE CÔNG NGHIE5P 456

Kích thước: 775 x 495 x (H)455 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA BÍT 2T5 CÔNG NGHIỆP 401

SÓNG NHỰA BÍT 2T5 CÔNG NGHIỆP 401

Kích thước: 610 x 410 x (H)250 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ 2T5 CÔNG NGHIỆP 400

SÓNG NHỰA HỞ 2T5 CÔNG NGHIỆP 400

Kích thước: 610 x 410 x (H)250 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ 1T5 CÔNG NGHIỆP 397

SÓNG NHỰA HỞ 1T5 CÔNG NGHIỆP 397

Kích thước: 610 x 420 x (H)150 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA BÍT 1T5 CÔNG NGHIỆP 395

SÓNG NHỰA BÍT 1T5 CÔNG NGHIỆP 395

Kích thước: 610 x 420 x (H)150 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA BÍT 1T CÔNG NGHIỆP 391

SÓNG NHỰA BÍT 1T CÔNG NGHIỆP 391

Kích thước: 610 x 420 x (H)100 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA BÍT 2T2 CÔNG NGHIỆP 387

SÓNG NHỰA BÍT 2T2 CÔNG NGHIỆP 387

Kích thước: 510 x 430 x (H)220 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA QUAI SẮT CÔNG NGHIỆP 386

SÓNG NHỰA QUAI SẮT CÔNG NGHIỆP 386

Kích thước: 770 x 460 x (H)320 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ 3T9 CÔNG NGHIỆP 377

SÓNG NHỰA HỞ 3T9 CÔNG NGHIỆP 377

Kích thước: 610 x 410 x (H)390 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ 1T CÔNG NGHIỆP 376

SÓNG NHỰA HỞ 1T CÔNG NGHIỆP 376

Kích thước: 610 x 420 x (H)100mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ 3T1 CÔNG NGHIỆP 375

SÓNG NHỰA HỞ 3T1 CÔNG NGHIỆP 375

Kích thước: 610 x 410 x (H) 150 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA BÍT 1T9 CÔNG NGHIỆP 374

SÓNG NHỰA BÍT 1T9 CÔNG NGHIỆP 374

Kích thước: 610 x 240 x (H)190 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NHỰA HỞ 1T9 CÔNG NGHIỆP 373

SÓNG NHỰA HỞ 1T9 CÔNG NGHIỆP 373

Kích thước: 610 x 420 x (H)190 mm Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG LY GIA DỤNG 506

SÓNG LY GIA DỤNG 506

Kích thước: 480 x 300 x (H)110 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG DĨA NẮP GIA DỤNG 326

SÓNG DĨA NẮP GIA DỤNG 326

Kích thước: 450 x 410 x (H)290 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NẮP GIA DỤNG 300

SÓNG NẮP GIA DỤNG 300

Kích thước: 600 x 430 x (H)270 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NẮP GIA DỤNG 291

SÓNG NẮP GIA DỤNG 291

Kích thước: 360 x 490 x (H)240 Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG LY GIA DỤNG 213

SÓNG LY GIA DỤNG 213

Kích thước: 480 x 300 x (H)110 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG VUÔNG GIA DỤNG 202

SÓNG VUÔNG GIA DỤNG 202

Kích thước: 480 x 380 x (H)130 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG NẮP GIA DỤNG 200

SÓNG NẮP GIA DỤNG 200

Kích thước: 350 x 260 x (H)100 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG VUÔNG NẮP GIA DỤNG 201

SÓNG VUÔNG NẮP GIA DỤNG 201

Kích thước: 470 x 375 x (H)260 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
SÓNG VUÔNG GIA DỤNG 201SM

SÓNG VUÔNG GIA DỤNG 201SM

Kích thước: 470 x 375 x (H)155 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi

Top

   (0)