Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mỹ Phước HORECA (Sales Admin) - 0931919959

Mỹ Phước HORECA (Sales Admin) - 0931919959

Mẫn Phạm HORECA (SALES DIRECTOR) - 0903333818

Mẫn Phạm HORECA (SALES DIRECTOR) - 0903333818

Minh HORECA (Kỹ thuật-Sản Xuất) - 0908583178

Minh HORECA (Kỹ thuật-Sản Xuất) - 0908583178

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

HỘP VÀ THÙNG NHỰA ĐA NĂNG

mỗi trang
HỘP VUÔNG - 542 - 542 - 544

HỘP VUÔNG - 542 - 542 - 544

+ 542 (Nhỏ) Kích thước: 155 x 155 x H 95 mm Dung tích: 1,4L + 543 (Trung) Kích thước: 190 x 190 x H 120 mm Dung tích: 2,4L + 544 (Lớn) Kích thước: 220 x 220 x H 140 mm Dung tích: 4L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG NHỰA ĐA NĂNG - 523 - 524 - 372 - 525 - 546 - 526

THÙNG NHỰA ĐA NĂNG - 523 - 524 - 372 - 525 - 546 - 526

+ 523 Kích thước: 527 x 372 x H 270 mm Dung tích: 30L + 524 Kích thước: 617 x 434 x H 340 mm Dung tích: 60L + 372 Kích thước: 630 x 430 x H 380 mm Dung tích: 80L + 525 Kích thước: 710 x 498 x H 412 mm Dung tích: 90L + 546 Kích thước: 750 x 520 x H 460 mm Dung tích: 120L + 526 Kích thước: 803 x 575 x H 484 mm Dung tích: 140L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG NHỰA TRONG 10L - 486

THÙNG NHỰA TRONG 10L - 486

Kích thước: 380 x 270 x H145 mm Dung tích: 10L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG NHỰA TRONG 15L - 347

THÙNG NHỰA TRONG 15L - 347

Kích thước: 455 x 310 x H170 mm Dung tích: 15L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
THÙNG NHỰA TRONG 18L - 398

THÙNG NHỰA TRONG 18L - 398

Kích thước: 570 x 390 x H220 mm Dung tích: 28L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP DỤNG CỤ 322 - 422

HỘP DỤNG CỤ 322 - 422

+ 322 (Nhỏ) Kích thước: 380 x 185 x H140 mm + 422 (Lớn) Kích thước: 435 x 235 x H200 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP SUPER LOOK TRÒN 502 - 503 - 504

HỘP SUPER LOOK TRÒN 502 - 503 - 504

+ 502 (Nhỏ) Kích thước: 110 x 60 mm Dung tích: 0,28L + 503 (Trung) Kích thước: 145 x 73 mm Dung tích: 0,62L +504 (Lớn) Kích thước: 180 x 82 mm Dung tích: 1,3L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP SUPER LOOK CAO 488 - 489

HỘP SUPER LOOK CAO 488 - 489

+ 488 (Nhỏ) Kích thước: 124 x 120 mm Dung tích: 0,695L + 489 (Lớn) Kích thước: 153 x 153 mm Dung tích: 1,5L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
BỘ HỘP 367 - 368 - 369

BỘ HỘP 367 - 368 - 369

+ 367 (Lớn) Kích thước: 240 x 170 x H140 mm Dung tích: 3,9L + 368 (Trung) Kích thước: 200 x 130 x H120 mm Dung tích: 2,1L + 369 (Nhỏ) Kích thước: 145 x 100 x H92 mm Dung tích: 0,83L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP VUÔNG NẮP 261

HỘP VUÔNG NẮP 261

Kích thước: 375 x 265 x H165 mm Dung tích: 10L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
BỘ HỘP 467 - 468

BỘ HỘP 467 - 468

+ 467 (Nhỏ) Kích thước: 140 x 140 x H120 mm Dung tích: 1,5L + 468 (Lớn) Kích thước: 145 x 145 x H165 mm Dung tích: 2,6L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP VUÔNG 429 - 425 - 430

HỘP VUÔNG 429 - 425 - 430

+ 429 (Nhỏ) Kích thước: 135 x 125 x H55 mm Dung tích: 0,78L + 425 (Trung) Kích thước: 155 x 145 x H65 mm Dung tích: 1,2L +430 (Lớn) Kích thước: 185 x 170 x H70 mm Dung tích: 2L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP CAO 422 - 421 - 419

HỘP CAO 422 - 421 - 419

+ 422 (Nhỏ) Kích thước: 130 x 80 x H120 mm Dung tích: 0,75L +421 (Trung) Kích thước: 160 x 90 x H150 mm Dung tích: 1,6L +419 (Lớn) Kích thước: 190 x 110 x H170 mm Dung tích: 3L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
BỘ HỘP 409 - 410 - 411

BỘ HỘP 409 - 410 - 411

+ 409 (Nhỏ) Kích thước: 175 x 120 x H75 mm Dung tích: 0,87L + 410 (Trung) Kích thước: 220 x 145 x H105 mm Dung tích: 1,9L +411 (Lớn) Kích thước: 260 x 185 x H120 mm Dung tích: 3,5L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
BỘ HỘP 406 - 407 - 408

BỘ HỘP 406 - 407 - 408

+ 406 (Nhỏ) Kích thước: 250 x 190 x H260 mm Dung tích: 10,5L + 407 (Trung) Kích thước: 270 x 210 x H290 mm Dung tích: 16L + 408 (Lớn) Kích thước: 330 x 240 x H310 mm Dung tích: 21,5L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
BỘ HỘP 402 - 403 - 405

BỘ HỘP 402 - 403 - 405

+ 402 (Nhỏ) Kích thước: 85 x 65 x H40 mm +403 (Trung) Kích thước: 115 x 75 x H45 mm +405 (Lớn) Kích thước: 125 x 90 x H55 mm Nguyện liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP 320

HỘP 320

Kích thước: 325 x 210 x H135 mm Dung tích: 5L Nguyện liệu: Nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
BỘ HỘP 469 - 470 - 471

BỘ HỘP 469 - 470 - 471

+ 469 (Nhỏ) Kích thước: 235 x 155 x H95 mm Dung tích: 2,5L + 470 (Trung) Kích thước: 280 x 180 x H115 mm Dung tích: 4L + 471 (Lớn) Kích thước: 325 x 210 x H135 mm Dung tich: 6,6L Nguyên liệu: nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP QUAI CÀI 310 - 333 - 313

HỘP QUAI CÀI 310 - 333 - 313

+ 310 (Nhỏ) Kích thước: 230 x 130 x H120 mm Dung tích: 2L + 333 (Trung) Kích thước: 290 x 180 x H135 mm Dung tích: 3,8L + 313 (Lớn) Kích thước: 330 x 210 x H140 mm Dung tích: 6,1L Nguyện liệu: nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP VUÔNG QUAI CÀI 432 - 433 - 434

HỘP VUÔNG QUAI CÀI 432 - 433 - 434

+ 432 (Nhỏ) Kích thước: 155 x 155 x H65 mm Dung tích: 1,3L + 433 (Trung) Kích thước: 190 x 190 x H75 mm Dung tích: 2L +434 (Lớn) Kích thước: 220 x 220 x H85 mm Dung tích: 2,2L Nguyện liệu: PP chính phẩm
Vui lòng gọi
HỘP LẠNH 283 - 284 - 298

HỘP LẠNH 283 - 284 - 298

+298 (Nhỏ) Kích thước: 180 x 120 x h65 mm Dung tích: 0,7L +283 (Trung) Kích thước: 230 x 140 x h80 mm Dung tích: 1,6L + 284 (Lớn) Kích thước: 260 x 170 x H90 mm Dung tích: 2,7L Nguyên liệu: nhựa PP chính phẩm
Vui lòng gọi

Top

   (0)